Destek Size Ne Kazandırır?

Düzenli ve sağlıklı nakit kaynağı

Vadeli alacaklarınızı Destek Finans Faktoring'e devrederek belirlenen oranlarda ön ödeme ve işlem vadelerinize göre sürekli ve düzenli bir nakit akışına kavuşursunuz; işletme sermayesi yaratma kabiliyetiniz artar.

Yeni bir büyüme vizyonu

Tahsilat sorunlarının yarattığı baskıdan kurtulur, belirlenmiş nakit akışlarınız ışığında işletmenizle ilgili projeksiyonları yapar, geleceğe dönük sağlıklı büyüme planları geliştirirsiniz.

Farklı piyasalara açılma imkânı

İhracat faktoringinden yararlanarak yurt dışı pazarlarda alıcıların tercih ettiği vadeli ve mal mukabili satış imkânına kavuşur, yeni pazarlarda rekabet üstünlüğü kazanır, güçlü pazar konumu elde edersiniz.

Daha güçlü finansal yapı

Alacaklarınız azalır, bilançonuz daha likit hale gelir. Piyasa itibarınız ve kredibiliteniz artar.

Kredibilitesi yüksek müşterilerden (alıcılardan) oluşan sağlıklı bir portföy

Destek Finans Faktoring alıcılarınızla ilgili detaylı istihbarat ve piyasa bilgisini elde eder ve sizinle paylaşır; böylelikle piyasa konumu sağlam alıcılarla güçlü portföy oluşturursunuz.

...ve her zaman yanınızda yer alacak güçlü bir iş ortağı.

Faktoringin avantajlarını detaylı olarak görmek için tıklayınız.