Faktoring Nedir

Faktoring iç ve dış ticaret işlemlerine uygulanan ve özellikle kısa vadeli mal satışlarında başvurulan bir finansman yöntemidir. Ticaret işlemlerinde, alacakların tahsilatına yönelik olarak verilen hizmetlerin bütünü olarak tanımlanan faktoring; faktoring hizmetini talep eden 'müşteri', hizmeti veren 'faktör' ve müşteri alacaklarının yönelmiş olduğu 'borçlu' arasında işlemektedir. Kısaca faktoring, vadeli satış yapan firmaların, her türlü mal ve hizmet satışından doğan kısa vadeli ticari alacak haklarının, faktoring şirketleri tarafından satın alınması yöntemidir.

Faktoring şirketi, devraldığı alacakların muhasebesinin tutulması, borçluya ihtarda bulunulması, alacağın tahsili ve gereğinde cebri icra yoluyla elde edilmesi gibi hizmetleri de üstlenir.

Faktoringin size önerdiği hizmetler üç ana başlık altında toplanabilir. Alacak Yönetimi, Tahsilat Yönetimi ve Nakit Yönetimi. Bu üç hizmeti birlikte veya ayrı ayrı kullanmak mümkündür.

Alacak Yönetimi hizmeti verirken, faktor alıcılarınızın ödeyememe riskini üstlenerek, vadeli satışlarınızdan doğan alacaklarınızı garanti altına alır. Böylece, işletmenizin alacak hesabının yönetimi, kayıtlarının tutulması ve en önemlisi tüm riski faktoring şirketine devredilmiş olur.

Tahsilat Yönetimi hizmetinde, alacaklarınızın riskini üstlensin ya da üstlenmesin alacaklarınızın takibi ve tahsilatı faktor tarafından gerçekleştirilir.

Faktoringin en temel kavramı ise mevcut vadeli alacakların nakde çevrilebilmesidir. Bu da Nakit Yönetimi hizmetiyle gerçekleştirilebilir. Faktor, devraldığı vadeli alacaklarınızın belli bir kısmını talebiniz üzerine size hemen öder. Böylece, vadeli satışlarınızdan doğan alacaklarınız anında nakde yani işletme sermayesine dönüşmüş olur.

Günümüzde şirketlerin en önemli varlıklarından biri yaptıkları satışlardır. Faktoringin bir finansal enstrüman olarak gerçekleştirdiği işlem, şirketinizin nakit ihtiyacının giderilmesi ve işlerinizin büyütülmesi amacıyla bu varlığın harekete geçirilmesini sağlamaktır. Faktoring işlemlerinde bankalar aracılığıyla sağlanan alışılagelmiş finansman yöntemlerinden farklı olarak, satış yaptığınız müşterilerinizin mali gücü ve kredibilitesi de dikkate alınmaktadır.