Sıkça Sorulan Sorular

Faktoring ile banka kredileri arasında fark var mıdır?

Banka kredileri ile faktoring arasında özellikle muhasebe tekniği açısından farklılık bulunmaktadır. Banka kredileri mali borçlar kalemi içerisinde yer alırken, faktoring bilançonun sadece aktif kısmında harekete neden olur. Alacakları düşürürken bilançonun daha likit olmasını sağlar. Yapılan faktoring işleminin gayri kabili rücu olması halinde ise tamamen bilanço dışına atılabilmektedir.

Faktoring işlemlerinden kimler yararlanabilir?

Tüzel kişiler (şirketler) yurt içi ve yurt dışı satışlarında faktoring hizmeti alabilirler. Gerçek kişiler faktoring işlemleri yapamazlar.

Faktoring işlemlerinde ön ödeme nasıl ve ne orandan yapılır?

Faktoring işlemlerinde ön ödeme, faktoring şirketi tarafından satın alınan alacaklar üzerinden ve genelde alacağın %80'ine kadar yapılır.

Açık hesap satışlarımızı faktoring şirketine devredebilir miyiz?

Açık hesap çalışan işlemlerde alacaklı firma alacaklarını faktoring firmasına faktoring sözleşmesi ile devir edebilir.

Faktoring işlemlerinde satın alınacak alacakların vadesi ne kadardır?

Alacakların vadesi 30 gün ile 120 gün arasında değişmektedir.

Faktoringde minimum ve maksimum finansman limiti var mı?

Finansman limiti, firmanızın alacaklarının kalitesine bağlı olup, faktoring için herhangi bir alt sınır yoktur.

Finansman ihtiyacı olmadığı halde faktoringden yararlanılabilir mi?

Finansman hizmeti almadan tahsilat ve/veya garanti hizmeti alınabilir.

Faktoring işleminden yararlanabilmek için mutlaka fatura kesilmiş olması gerekiyor mu?

Mevzuatta faktoringe konu edilecek alacakların fatura ve benzeri bir belgeye dayalı olmaları öngörülmüştür. Bundan anlaşılması gereken faturanın esas olduğudur.

Dönülebilir ve dönülemez faktoring nedir?

Dönülemez faktoring işleminde alacağın tahsil edilememe riski faktoring şirketi tarafından üstlenilmekte ve ayıplı mal gönderilmesi hali dışında hiçbir şekilde satıcıya rücu edilmemektedir.

Dönülebilir faktoring işlemlerinde ise, alacağın ödenmemesi riski, faktoring şirketi tarafından üstlenilmemekte, bu alacağa ilişkin olarak satıcıya yapılmış ön ödemeler alıcı tarafından ödenmemesi halinde satıcıya rücu edilmektedir.

Faktoring işlemleri hangi vergilere tabidir?

Yurt içi faktoring işlemleri KKDF'den muaf, %5 BSMV'ye tabi olup, faktoring sözleşmeleri damga vergisinden muaftır. İhracat işlemleri her türlü vergiden muaftır.

Ne tür satışlara ihracat faktoringi hizmeti alınır?

Sadece vadeli ve mal mukabili satışlarda muhabir faktoring kuruluşları aracılığı ile ihracat faktoringi hizmeti alınır.

İhracat faktoringi devamlı bir işlem midir?

Evet. Faktoring şirketi tarafından onaylanan alıcılarınıza yapacağınız tüm satışlar faktoring sözleşmesi süresince, faktoring yöntemiyle gerçekleştirilmektedir.

İhracat faktoring işleminde ithalatçımız haberdar olacak mıdır?

İstihbarat aşamasında ithalatçınız haberdar olmayabilir. Ancak ihracat faktoring hizmeti almak istediğinizde ithalatçınızdan alacaklarınızı devrettiğini bildiren bir mektup istenecektir ve bu durumda işlemden haberi olacaktır.