Faktoringin Maliyeti

Yönetim Bedeli (Faktoring Komisyonu):

Faktörün; kreditibilite araştırması, üstlendiği risk, alacak hesaplarının tutulması ve tahsilatı için, satıcının satmış olduğu alacaklar üzerinden aldığı komisyondur. Fatura bedeli üzerinden alınan ve faktoring hizmet türüne göre %1 ile %1,5 arasında değişen bir ücrettir.

Faiz Oranı:

Satıcı tarafından kullanılan finansman maliyetini kapsar ve kullanılan finansmanın günlük bakiyesi üzerinden hesaplanır.

a) İhracat: Kısa vadeli Döviz Kredisi ile rekabet edebilen oranlar söz konusu olup, vergi yoktur.
b) Yurt içi: Kısa vadeli TL kredisi ile rekabet edebilen oranlar söz konusu olup, vergi olarak sadece %5 BSMV tahakkuk ettirilir, KKDF yoktur.