İK Politikası

Destek Finans Faktoring kadrosu disiplinli, akılcı ve organize bir çalışma dinamiği içinde müşteri ihtiyaçlarına doğru ve zamanında çözüm üretebilecek yetkinliğe sahiptir.

Destek Finans Faktoring bünyesinde yetişmiş yöneticiler ve çalışanların sürekliliği içsel dinamiklerin ve güçlü kurum kültürünün oluşmasında en önemli unsurlardandır. Destek Finans Faktoring çalışanları kurumsal değerlerin benimsenmesi ve deneyimlerin paylaşılması konusunda geniş kapsamlı ve kuvvetli bir etkileşim içindedir. Bu bağlamda, yöneticiler tarafından çalışanlara sürekli ve geliştirici hizmet içi eğitimler verilmektedir. İç müşterilerimiz olan çalışanlarımızın mutluluğu; gelişimlerinin sürekliliği, kariyer planlaması, fırsat eşitliği, performans-ücret dengesi gibi unsurlar temel İK politikalarımızdır.