Size En Uygun Faktoring Türü

Yurt içi faktoring

Satışlarınızı yoğun olarak yurt içinde gerçekleştiriyor, güvenli alıcılarla daha uzun vadeli çalışmak istiyorsunuz. O halde yurtiçi hizmetlerimizden yararlanın.

Yurt içi faktoring işlemlerinde, bir mal ve hizmet satışından doğmuş ve doğacak fatura ve benzeri belgelerle tevsik edilen alacaklarınız tarafımızdan satın alınır ve tahsilleri üstlenilir.

Yurt dışı faktoring

İhracata ağırlık vermek, daha fazla ülkede daha çok alıcıyla sorunsuz ve uzun vadeli iş ilişkilerinizi geliştirmek istiyorsunuz. Almak istediğiniz hizmetin kapsamına veya işleminizin türüne göre, dönülebilir ve dönülemez ihracat faktoringi veya ihracat akreditif temliki ihtiyacınızı karşılayacaktır.

Dönülemez ihracat faktoringi

Destek Finans Faktoring ihracatçı firmalara; 90 güne kadar mal mukabili ihracatla ilgili ibraz edilen fatura, konşimento, gümrük çıkış beyannamesi karşılığında, yurt dışı faktor kuruluş tarafından ödeme garantisi alarak, garanti , finansman ve tahsilat hizmeti sunmaktadır. Garantinin geçerli olması için öncelikle gönderilen malın ayıplı olmaması, varsa alıcı ve satıcı arasında yapılan satış sözleşmesinin koşullarına uyulması, garanti tahsis şartlarının yerine getirilmiş olması gerekir.

Dönülebilir ihracat faktoringi

90 güne kadar mal mukabili ihracatla ilgili ibraz edilen fatura, konşimento, gümrük çıkış beyannamesi karşılığında, ihracatçı firmalara finansman ve tahsilat hizmeti sunulmaktadır. Yapılmış ön ödemelerin alıcı tarafından ödenmemesi halinde satıcıya rucü edilmektedir.

İhracat akreditif temliki

Vadeli ihracat akreditiflerinde, akreditif alacaklarının temliki karşılığında, yüklemesi yapılmış olması kaydıyla, ihracatçıya finansman hizmeti sunulmaktadır.

İthalat faktoringi

Yurt dışındaki ihracatçı firmanın başvurduğu faktoring şirketi tarafından başvuru gelmesiyle işlem başlar. Yurt içindeki ithalatçı firma adına garanti limiti tahsis edilir. Böylelikle, ithalatlarınızda açık hesap çalışabilirsiniz. İhracatçı size yaptığı satışlarda garanti, finansman ve tahsilat hizmeti alabilecektir Ayrıca, ithalat faktoringi sayesinde bankanıza akreditif açması için çeşitli taahhütlerde bulunmak zorunda kalmazsınız. Bu uygulamanın ithalatçı firmaya hiçbir maliyeti yoktur, sadece fatura bedelini vadesinde ülkesindeki Faktoring şirketinin bilgisi dahilinde ödemekle yükümlüdür.