Sektöre Bakış

• 2008 yılında 7,8 milyar TL olan sektörün aktif büyüklüğü Aralık 2012 itibariyle 18,2 milyar TL'ye yükselmiştir. Bu rakam 2011 yılının aynı dönemine göre % 16 oranında yükselmiştir. 2013 yıl sonunda sektörün aktif büyüklüğü 21,8 milyar TL ‘dir. (2012 yıl sonunda 18,2 milyar TL)

• Faktoring sektörünün karı, 2013 yılı sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre olumlu seyrini sürdürmüş ve % 20 oranında artmıştır.

• sektörünün payı toplam finans sektörü içinde %1,26 seviyesinde olmasına karşın banka dışı finans sektörü içinde % 35 paya sahiptir. (Aralık/2012 itibariyle)

• Ülkemizde yaklaşık 1,3 milyon adet KOBİ statüsünde olan şirketin %80'i 10 kişinin altında personel istihdam etmektedir. Bu şirketler yeterli kurumsallaşmaya sahip olmamaları nedeniyle banka kanalıyla finansman bulmakta zorlanmaktadır. Faktoring şirketlerinin kredi tahsis süreçlerinin hızlı ve esnek olması firmaları fon ihtiyacı için faktoring şirketlerine yönlendirmektedir. Bu nedenle faktoring sektörü son yıllarda %30-40 arası bir oranda büyümüştür. Sektör, Türkiye’deki ekonomik büyümenin yavaşlamasından etkilense de 2013 yılında hedeflediği %15 büyümeyi gerçekleştirmiştir.

• Faktoring sektörünün ekonomik kriz dönemlerinde dahi finansman sağlamaya devam etmesi sektörün bilinirliliğini arttırarak büyüme yönünde güç kazandırmıştır. Bu nedenle önümüzdeki dönemlerde banka müşterisi kesimden de bir çok firmanın faktoring kullanımı talebinin olacağı ve sektörün önünde çok daha büyük bir büyüme potansiyeli olduğu düşünülmektedir.

• Hizmet verilen sektörlere bakıldığında başta tekstil ve tekstil yan sanayii, inşaat, madencilik olmak üzere toptan ve perakende ticaret, makine sanayii, gıda ve turizm sektörleri öne çıkmaktadır.

• 13.12.2012 tarih ve 28496 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu” ile faktoring firmaları finansal kuruluş olarak yasal bir kimlik kazanmıştır.